พิธีบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุปาทาน วันบูรพาจารย์
พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ วันบูรพาจารย์
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ประธานฝ่ายฆราวาส คุณสีจริง สีลเดช


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ