งานปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด นครพนม แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ