กิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
เริ่มต้นดี ชีวิตดี
ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐

นำโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ