เจ้าภาพสร้าง คุณไตรงรค์ วิโรจน์
ประธานโครงการคุณประภาพร   ภูชะหาร Cr. หลานปู่ศรีสุทโทนาคราช
ประธานสร้าง พระพุทธเจ้ามหาจักรพรรดิสมบัติ
ปางนาคาธิบดีนาคราช ๙ เศียร
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม  


พระพุทธเจ้ามหาจักรพรรดิสมบัติปางนาคาธิบดีนาคราช ๙ เศียร


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ