โครงการจาริกธรรมยาตรา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ถวายภัตตาหาร แก่พระธุดงค์ ในโครงการจาริกธรรมยาตรา
สกลนคร สู่ พระธาตุพนม นำโดย พระอาจารย์ จรัญ อนังคโณ
ประธานสงฆ์อุทยานธรรมดงยาง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
และพระสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาผู้ติดตาม จำนวน ๗๐๐ รูป/คน
ที่วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระอาจารย์ จรัญ อนังคโณ
ประธานสงฆ์อุทยานธรรมดงยาง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

  
พระอาจารย์ จรัญ อนังคโณ


นางสาว นภาวรรณ ผิวผาง (ปลายฟ้า)


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ