พิธีหล่อเศียร พระพุทธรูปวัดป่านาอุดม

วันที่ ๒๓ พฤษาคม พ.ศ ๒๕๕๘
ณ วัดป่านาอุม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนมพิธีเทหล่อ พระพุทธรูปวัดป่านาอุดม

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๘
ณ วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

คณะเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูป วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


คุณพัชราภรณ์ ภัทรศิริบุญ


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


คุณพัชราภรณ์ ภัทรศิริบุญ


คุณพัชราภรณ์ ภัทรศิริบุญ

พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล
วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม