ขึ้นหุ่น รูปเหมือน หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


ช่างปั้นรูปเหมือน หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


พระครูศรีธรรมากร(พระมหาอุทัย รตนญาโณ),
พระมหากังวาฬไพร สิริจันโท,พระครูสมุห์ปราโมทย์ จันทโชโต
เป็นศิษย์พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) ที่บวชกับหลวงปู่


ทำพิธีเททอง ที่โรงหล่อ


ทำพิธีเททองหล่อ รูปเหมือน หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


รูปเหมือน หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล


พระครูศรีธรรมากร(พระมหาอุทัย รตนญาโณ)
เจ้าคณะตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
เป็นศิษย์หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ