เจ้าภาพถวายอาสนะ ที่นั่งนักปฏิบัติธรรม

รายชื่อผู้ร่วมถวายอาสนะ ดังนี้
น.ส กัญญาณัฐ เมืองโคตร ๑,๐๐๐ บ.
น.ส สุจิตรา มงคลเคหา ๑,๐๐๐ บ.
น.ส ปนัดดา มงคลเคหา, นายอภิชาติ โชถิรวัฒน์ ๑,๐๐๐ บ.
น.ส กัญญาณัฐ พ่อชมภู ๑,๐๐๐ บ.
น.ส พิชยา พัชรอณุกิจ ๕๐๐ บ.
น.ส รัตนาพร แก้วจันทร์ ๓๐๐ บ.
น.ส ขวัญฤทัย ดาบโสมศรี ๕๐๐ บ.
น.ส วีระนา แก้วกิ่ง ๒๐๐ บ.
นางอาภาภรณ์ ลุนสำโรง ๓๐๐ บ.
น.ส อุมานิต คำมงคล ๔๐๐ บ.
น.ส จุฬารัตน์ จำรักษา ๓๐๐ บ.
นายมงคล ยะสา ๕๐๐ บ. พี่ตุ้มร่วม ๒ ผืน
รวม ๗,๐๐๐ บาท

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ