ประเพณีบุญข้าวสาก (ภาคเช้า)
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตรงกับวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
เป็นบุญประเพณีของชาวอีสาน เรียกว่า "บุญข้าวสาก" เพื่อทำบุญให้กับปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษ
กิจกรรม ไหว้พระ สมาทานศีล กล่าวคำถวายทาน ฟังธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ อุทิศส่วนบุญ
เป็นอันเสร็จพิธี ประชาชนทั่วไป จำนวน ๖๐ คน พระสงฆ์ ๖ รูป
นำโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ประเพณีบุญข้าวสาก (ภาคกลางคืน)
วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นบุญประเพณีการทำบุญของชาวอีสาน
เรียกว่า "บุญข้าวสาก" เพื่อทำบุญให้กับปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษ เป็นหนที่ ๒
กิจกรรม มีการทำบุญตักบาตร สมาทานรักษาศีล ๕/๘ สวดมนต์ เดินจงกม เจริญสมาธิภาวนา แผ่เมตตา
พระสงฆ์ ๙ รูป อุบาสก ๓ คน อุบาสิกา ๓๑ คน รวม ๔๓ รูป/คน
นำโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ