งานปฏิบัติธรรม "วันลอยกระทง"
วัดป่านาอุดม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


วัดป่านาอุดม นครพนม

งานปฏิบัติธรรม "วันลอยกระทง"
วัดป่านาอุดม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๘
มีการสมาทานศีล ๘ ฟังธรรมเทศนา บรรยายโดย พระครูศรีธรรมากร
เจ้าคณะตำบลมหาชัย เรื่อง ธรรมะ ๔ ประการที่เป็นเหตุให้อายุยืน
พระพิธีธรรมนำสวดมนต์ พระพันตรี สาธโร เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดม
พระทินกร ปภัสสโร รองเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย และคณะสงฆ์วัดป่านาอุดม

ประมวลภาพกิจกรรม
งานปฏิบัติธรรม "วันลอยกระทง" วัดป่านาอุดม

  
พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ)
เจ้าคณะตำบลมหาชัย เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่


พระพุทธเมตตาสักยมุนีศรีอุดมมงคล

ประวัตวัดป่านาอุดม เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดม โฆสนิมิตเจดีย์ ศาลาประชาเนรมิต
หลวงพ่อทันใจศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธมหาเมตตาศากยมุนีศรีอุดมมงคล ภาพกิจกรรม