เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดม
พระอาจารย์พันตรี สาธโร

๑. ชื่อ

ชื่อ (เดิม) พระพันตรี ฉายา สาธโร นามสกุล นิมมา
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก
ปัจจุบันพักนัก วัดป่านาอุดม บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๘
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗ ๑๔๕๐๒๙๗

๒. หน้าที่การงาน
พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากร ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นเจ้าอาวาส วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม

๓. สถานเดิม
ชื่อ นายพันตรี นามสกุล นิมมา เกิดเมื่อวันที่่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๑๓
ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๑ เดือน ๑ ปีจอ
ณ บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ ๖ บ.โนนหนามแท่ง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
บิดา นายสุนีย์ มารดา นางคำพวง นามสกุล นิมมา

๔. บรรพชา
เมื่ออายุ ๓๔ ปี วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๔๗
ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑ ปีวอก
วัดนวกวารี บ.ท่าม่วง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
พระอุปัชฌาย์ พระครูสารคุณากร วัดนวกวารี บ.ท่าม่วง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ

๕. อุปสมบท
เมื่ออายุ ๓๔ ปี วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๔๗
ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑ ปีวอก
วัดนวกวารี บ.ท่าม่วง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
พระอุปัชฌาย์ พระครูสารคุณากร วัดนวกวารี บ.ท่าม่วง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
พระกรรมวาจารย์ พระครูธรรมเมธี
พระอนุสาวนาจารย์ พระสุรัง สุเมโธ

๖. วิทยาฐานะ
พ.ศ.๒๕๔๗ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นตรี
พ.ศ.๒๕๕๒ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นโท
พ.ศ.๒๕๕๗ สอบไล้ได้นักธรรม ชั้นเอก

ความชำนาญการ สามารถออกแบบการก่อสร้างเสนาสนะ อาคารถาวรวัตถุได้เป็นอย่างดี

๗.การศาสนศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นครูสอนพระปริยัติแผนกนักธรรม

ประวัตวัดป่านาอุดม เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดม โฆสนิมิตเจดีย์ ศาลาประชาเนรมิต
หลวงพ่อทันใจศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธมหาเมตตาศากยมุนีศรีอุดมมงคล ภาพกิจกรรม  


 กลับสู่หน้าหลัก