กฐินสามัคคี วัดห้วยไหล่


กฐินสามัคคี วัดบ้านห้วยไหล่
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
โดยการนำของ คณะศรัทธาจากจังหวัดสมุทรสาคร-นครพนม
วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๘


บรรยากาศ งานบุญกฐิน วัดห้วยไหล่
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ