คำกรวดน้ำ คำอธิษฐาน ภาษาไทยโบราณ

คำกรวดน้ำภาษาไทยโบราณ
บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพย์นานา
เป็นวิมานทอง เรืองรองโสภา กับทั้งนางฟ้า
พันหนึ่งบริวาร เครื่องทิพย์ครั้งนี้ ส่งถึงชนนี
บิดาอย่านาน ถึงญาติทุกหมู่ ครูบาอาจารย์
พ้นทุกข์อย่านาน ได้วิมานทอง   ฝูงเปรตทั้งหลาย
นรกอสุรกาย หมู่สัตว์ทั้งผอง เต่า ปลา ปู หอย
กุ้งน้อยเนืองนอง จงตั้งใจปอง รับเอาส่วนบุญ
สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ตัวเรานี้ไซร้ ได้กระทำทารุณ
ด้วยกายน้ำใจ ฝากไว้เป็นทุน รับเอาส่วนบุญ
อย่าเป็นเวรกรรม   อินทราเทวา อีกทั้งหรหมา
ท้าวเวสสุวรรณ พระภูมิเจ้าที่ พระอาทิตย์พระจันทร์
พระอังคารพุทธัญ พฤหัสบดี   พระศุกร์พระเสาร์
เทพเจ้าทั้งหลาย สิบสองราศี พระยมพระกาฬ
จตุโลกบาลทั้งสี่ ครุฑานาคี กินรีกินนรา
เทพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหญิงและชาย จงอนุโมทนา
รับเอากุศล ผลบุญนี้หนา ทั้งพสุธา
คงคาวารี   ชื่อว่าเข็ญใจ ขอจงอย่าได้
ไปบังเกิดมี ความยากอย่าได้เห็น ขอเป็นเป็นเศรษฐี
คฤหบดี มนตรีพระยา   คนพาลอย่าได้พบ
ขอให้ประสพ คนมีปัญญา เดชะกุศล
ได้พ้นอสุรา ขอให้ตัวข้า พบพระศรีอาริย์  
ได้ฟังคำสอน จิตใจโอนอ่อน สำเร็จอย่านาน
ลุถึงเมืองแก้ว กล่าวแล้วนิพพาน ดับชาติสังขาร จากโลกโลกีย์
     
คำอธิษฐานภาษาไทยโบราณ
ขอเดชะบุญ ตั้งจิตเจตนา ศรัทธาเปรมปรีด์
ชื่อว่าเข็ญใจ อย่าได้เกิดมี แก่ตัวข้านี้
จนถึงนิพพาน ทุกข์โศกโรคภัย อัปรีย์จัญไร
อย่าได้แผ้วพาน ขอให้ชมชื่น ข้ายืนยาวนาน
ได้บวชลูกหลาน ได้การกุศล   อุปัจเฉทะกะกรรม
อย่าได้ครอบงำ เข้าจลาจล เมื่อข้าดับจิต
ชีวิตวายชนม์ เดชะกุศล ช่วยแนะนำ
เมื่อข้าดับจิต ขอให้เนรมิต บังเกิดเร็วไว
ให้ได้วิมาน ยวดยานสุกใส สุมทุมเปลวไฟ
อย่าได้เกิดมี   แม้นถือกำเนิด กลับชาติมาเกิด
ให้สูงศักดิ์ศรี ในวงศ์ประยูร สกุลผู้ดี
ขัตติยะเมธี มั่งมีเงินทอง   แก้วแหวนแสนทรัพย์
เนืองนองสมบัติ อย่าได้อาทร สมใจทุกอย่าง
พงศ์เผ่าพวกพ้อง วงศ์ญาติพี่น้อง พรั่งพร้อมบริบูรณ์  
บิดามารดา อยู่ในศีลห้า ศีลแปดพร้อมมูล
เมื่อยังไม่ได้ ขอให้ใจบุญ ผลธรรมอนุกูล
มโนเปรมปรีดิ์   เกิดชาติใดใด ห่างทุกข์ห่างไข้
ขอใจยินดี ศีลห้าประการ ผลทานบารมี
สมบัติมากมี ยิ่ง ๆ ขึ้นไป   ดวงจิตอิจฉา
โทโสโกรธา โมโหหลงใหล ขอจงห่างสิ้น
มลทินอันใด จงหลีกหนีไกล จากกิเลสสันดาน  
อะเสวะนา พระเจ้าเทศนา พาลาอหังการ
อย่าได้เกิดร่วม เคหะสถาน ขอพบเมธาจารย์
ผู้มีปัญญา   ให้เป็นประโยชน์ รู้แจ้งในโสต
คุณโทษโทษา ข้าคิดสิ่งใด จงเป็นวาจา
เผยพจน์ออกมา ถูกต้องบาลี ปราศจากมุสา
ให้เป็นสัมมา กล่าวคำวาที คำใดมีผล
กุศลช่องชี้ รู้แท้เมธี ยกอรรถออกผล
ข้าขออธิษฐาน คุณศีลคุณทาน กองการกุศล
สมบัติพัสถาน โอฬารจงดล สำเร็จมรรคผล
เหมือนอุบลวรรณา เกิดดับกลับชาติ ยังติดมิขาด
ปราศจากราคา จงมีคู่ครอง ให้ต้องวิญญาณ์
มีบุตรธิดา ให้ข้าช่วงใช้   ว่านอนสอนง่าย
รูปโฉมเฉิดฉาย ล้ำเลิศเกรียงไกร มะเร็งกลากเกลื้อน
ขี้เรื้อนใดใด กุฎฐังจัญไร อย่าได้เกิดมี  
ขอให้รูปกาย ข้างามเฉิดฉาย ไร้สิ่งราคี
เป็นที่รักใคร่ ชอบใจยินดี ดังแก้วมณี
ไม่มีมลทิน   ขออย่าไกลจาก วิบัติพลัดพราก
จากบ้านฐานถิ่น บิดามารดา พร้อมหน้าอยู่กิน
จนกว่าสูญสิ้น ถึงดับชีวา   โซ่ตรวนจองจำ
ชั่วช้าระยำ อย่าต้องกายา จงได้ไกลจาก
เหมือนดินกับฟ้า พระอาทิตย์จันทรา อย่ามาราวี  
เดชะกุศล ตั้งสัตย์อธิษฐาน พานพบพระชินสี
นับว่าเป็นบุญ กุศลช่วยชี้ พบองค์มุนี
โปรดสัตว์สงสาร   ได้ฟังคำสอน จิตใจโอนอ่อน
พบพระศรีอาริย์ ได้กราบได้ไหว้ จิตใจเบิกบาน
บรรลุนิพพาน สมปรารถนา   ขอเป็นโอรส
ท้าวแดนไตรทศ ธิราชราชา เป็นพระภิกษุณี
ยินดีศรัทธา ดับชาติสังขาร เข้าสู่นิพพาน


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ