พระวิทยากรวัดป่ามหาชัย
ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว มาลาเวช จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๕๙

แม่บ่อ มาลาเวช, พ่อสวย มาลาเวช, นางสาวนันท์นภัส มาลาเวช, คุณสิทินันท์ พันธุ์ทอง


น้ำตกตาดโตน ชัยภูมิ


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสววัดป่ามหาชัย


มอหินขาว ชัยภูมิ


กลุ่มหินโขลงช้าง ชัยภูมิ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ