งานพิธีเทหล่อพระพุทธปฏิมากร
"พระพุทธรัตนสุวรรณชัยมงคล"

ณ ที่พักสงฆ์ป่าวังยาง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ในวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ประธานที่พักสงฆ์ พระจักรพงษ์ รักขิตธัมโม

พระครูพิศิฐสีลาภรณ์, พระครูศรีธรรมากร


นายโชติอนันต์ แสนสุภา เป็นพรามณ์เชิญเทวดา


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เป็นประธานทำพิธีเทหล่อ


ประชาชนทั่วไปช่วยกันเทหล่อ


พ.ท นรินทร์ โสภาบุตร, คุณสมรศรี โสภาบุตร, ครูอำนวย จันทร์แดง


พระพิธีธรรมสวดพุทธาภิเษก
พระบัวศรี ธัมมวังโส, พระสมหวัง จันทปัญโญ, พระทินกร ปภัสสโร ,พระพันตรี สาธโร


พิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธรัตนสุวรรณชัยมงคล"


พระจักรพงษ์ รักขิตธัมโม
ประธานที่พักสงฆ์ป่าวังยาง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ