งานพิธีพุทธาภิเษก
พระพุทธรัตนชัยมงคล พระพุทธรัตนศรีมงคล
และมณฑปลอยพระพุทธบาทจำลอง
ณ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ ๑๔ - ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๙


พระพุทธรัตนชัยมงคล
สร้างถวายโดย คุณยุวดี ทิพยภรณ์
และลูกหลานญาติมิตร
พระพุทธรัตนศรีมงคล
สร้างถวายโดย คุณวิภาวัลย์ เศษฐพัฒนชัย
และลูกหลานญาติมิต

ลอยพระพุทธบาทจำลอง

มณฑปลอยพระพุทธบาทจำลอง

กำหนดการ
งานพุทธาภิเษก พระพุทธรัตนชัยมงคล พระพุทธรัตนศรีมงคล และมณฑปลอยพระพุทธบาทจำลอง
ณวัดธาตุมหาชัย บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ ๑๔ - ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๙

วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

    เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์

    เวลา ๑๘.๐๐ น. บวชชีพราหมณ์ สมาทานศีล ๘ /อาราธนาธรรม/ฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

    เวลา ๑๙.๓๐ น. ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

    เวลา ๒๐.๓๙ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

    เวลา ๒๑.๕๙ น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย นั่งปรกอธิษฐานจิต จำนวน ๕ รูป

    เวลา ๒๑.๕๙ น. พระพิธีธรรมสวดคาถาจุดเทียนชัย คาถาพุทธาภิเษก/อิติปิโส ๑๐๘ จำนวน ๔ รูป ชุดที่ ๑

    เวลา ๐๑.๐๐ น. พระอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต จำนวน ๕ รูป ชุดที่ ๒

    เวลา ๐๑.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดคาถาพุทธาภิเษก คาถาดับเทียนชัย ชุดที่ ๒ จำนวน ๔ รูป

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

    เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

    เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าภาพญาติโยมพร้อมเพียงกันถวายมณฑป พระพุทธรูป ผ้าห่มองค์พระธาตุฯ ห้องสุขา

    เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์/อนุโมทนาพิธี/พิธีบายศรี
                           เป็นอันเสร็จพิธี

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ