พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ
วัดจอมแจ้ง บ.ศรีธน ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ในวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙

ประมวลภาพ
พิธีวางศิลาฤกษ์อุโสถวัดจอมแจ้ง
บ.ศรีธน ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม


บรรยายกาศวันทำพิธี


พระครูสุนันท์ธรรมสถิต


พระครูสุนันท์ธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอปลาปาก,
พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย


พระครูศรีธรรมากร เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่,
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


ดร.สมชอบ นิติพจน์ อดีต อบจ.นครพนม


นายวิทยา ศรีธิราช สมาชิกสภา อบจ.นครพนม


พระครูอรุณสุตาภรณ์ (พระมหาบุญเกิด วชิรญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง

นายโชติอนันต์ แสนสุภา เป็นพราหมณ์ทำพิธีบวงสรวง


หลวงพ่อบุญอุ้ม ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดป่าโนนแพง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


กำหนดการ
พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดจอมแจ้ง บ.ศรีธน ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันพุธ ที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙

(๑) เวลา ๐๘.๐๐ น.
          - พิธีกรอาราธนาพระสงฆ์ประจำที่อาสน์สงฆ์
          - ประธานฝ่ายฆราวาส(ดร.สมชอบ นิติพจน์) จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
            กราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง น้อมไหว้พระสงฆ์ และนั่งประจำที่ฯ
          - พิธีกรอาราธนาศีล ประธานฯและผู้เข้าร่วมพิธีฯ รับศีล

(๒) เวลา ๐๘.๒๙ น.
          - ประธานฯ กราบพระรัตนตรัย แล้วออกไปจุดเครื่องบูชาฤกษ์
            จุดเทียนใหญ่ ๑ คู่ จุดธูปบูชาฤกษ์ ๙ ดอก และจุดธูปเล็ก ๑ กำ เพื่อปักบูชาที่เครื่องบูชาฤกษ์

(๓) เวลา ๐๘.๓๙ น.
          - พิธีกรบูชาฤกษ์
          - ประธานฯ ตั้งจิตอธิษฐานนำใบเงิน ใบทอง ใบนาก ๙ ใบ และเหรียญเงินพร้อมเหรีญทองโปรยลงก้นหลุม
          - ประธานฝ่ายสงฆ์(หลวงพ่อบุญอุ้ม อาภัสสโร) ปิดทองและเจิมแผ่นศิลาฤกษ์
          - ได้ปฐมฤกษ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ยืนหันหน้าไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
          - ประธานฝ่ายฆราวาส ตอกไม้มงคล ๙ ต้น ตามลำดับเป็นประทักษิณ
          - ประธานฝ่ายสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
          - ประธานฯ วางแผ่นอิฐทอง-นาก-เงิน ตามลำดับแล้วถือปูนที่ผสมน้ำมนต์และทรายที่เสกไว้ด้วยเกรียง
          - ประธานฝ่ายสงฆ์ วางตลับนพรัตน์ในช่องอิฐที่ก่อไว้ แล้ววางแผ่นศิลาฤกษ์ทับ
          - ประธานฝ่ายสงฆ์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ เหรียญเงิน และเหรียญทอง ลงในหลุมศิลาฤกษ์ แล้วเชิญแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ โปรยตาม
          - พระสงฆ์รูปหนึ่งออกมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์
          - พระสงฆ์รับถวายไทยธรรม แล้วอนุโมทนา ประธานฯ กรวดน้ำรับพระ
            เป็นอันเสร็จพิธี ฯ

ติดต่อสอบถาม ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
พระครูอรุณสุตาภรณ์ (พระมหาบุญเกิด วชิรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง โทร.089-9376166

 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ