ประชุมพระสังฆาธิการ ศูนย์การคณะสงฆ์ ภาค ๑๐
ประจำปี ๒๕๕๙ พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รักษาเจ้าอาวาส
จังหวัดนครพนม รวม ๑๒ อำเภอ พระสงฆ์ ๗๕๒ รูป
วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙


  
เยี่ยมชม ธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

  

  


ธาตุก่องข้าวน้อย ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

ประวัติธาตุก่องข้าวน้อย

ธาตุก่องข้าวน้อย   หรือที่นิยมเรียกกันว่า   พระธาตุก่องข้าวน้อย   หรือ   พระธาตุวัดทุ่งสะเดา   เป็น เจดีย์ เก่าแก่ศิลปะแบบ ขอม   ตั้งอยู่   วัดทุ่งสะเดา   บ้านสะเดา ตำบลตาดทอง   อำเภอเมือง   จังหวัดยโสธร   ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 9 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 23 ( ยโสธร-อุบลราชธานี) กิโลเมตรที่ 194 เลี้ยวซ้ายไปอีก 1 กิโลเมตร

ธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงแปลกไปจากเจดีย์โดยทั่วไป คือมีลักษณะเป็นก่องข้าว องค์ธาตุเป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สาม ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 2 เมตร ก่อสูงขึ้นไปประมาณ 1 เมตร ช่วงกลางขององค์ธาตุมีลวดลายทำเป็นซุ้มประตูทั้งสี่ด้าน ถัดจากช่วงนี้ไปเป็นส่วนยอดของเจดีย์ที่ค่อยๆ สอบเข้าหากัน ส่วนยอดรอบนอกของธาตุก่องข้าวน้อยมีกำแพงอิฐล้อมรอบขนาด 5x5 เมตร นอกจากนี้บริเวณด้านหลังองค์ธาตุมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งก่อด้วยอิฐ นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และในเดือนห้า ( เมษายน) จะมีการประเพณีสรงน้ำพระและปิดทอง เชื่อกันว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้ฝนจะแล้งในปีนั้น

มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 23-25 ( สมัยอยุธยาตอนปลาย) ประวัติของการสร้างธาตุแห่งนี้แตกต่างไปจากธาตุอื่น ๆ ที่มักเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยเป็นนิทานพื้นบ้านเล่าว่า มีชายหนุ่ม ชาวนา  ( บ้างว่าชื่อ ทอง) ที่ได้ทำนาทั้งชีวิต วันหนึ่งเขาออกไปไถนา ในเวลาเที่ยงเขาเหนื่อยล้า รู้สึกเกิดอาการร้อนรนและหิวโซ   มารดา ของหนุ่มชาวนามาส่งข้าว แต่มาช้ากว่าเวลาปกติ ชายหนุ่มเห็นว่าก่องข้าวที่มารดาถือมาให้นั้นก่องเล็กมาก เขาโกรธ มารดา มาก จึงทำร้ายมารดาด้วยความโมโหหิว เอาคันไถนาฟาดไปที่มารดา จนมารดาล้มและเสียชีวิต หลังจากนั้นเขากิน ข้าว ที่ มารดา นำมาให้ แต่ก็กินเท่าไรข้าวก่องน้อยนั้นก็ไม่หมดก่อง ลูกชายเริ่มได้สติ หันมาเห็น มารดา นอนเสียชีวิตบนพื้น จึงรู้สึกเสียใจมากที่ได้ทำผิดไป จึงได้สร้างธาตุก่องข้าวน้อยแห่งนี้ขึ้นมาด้วยมือเพื่อชดใช้บาปกรรม

นอกจากนี้แล้วบริเวณรอบ ๆ องค์ธาตุ กรมศิลปากรได้ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ เกี่ยวกับการอยู่อาศัย ณ ที่แห่งนี้ ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทย และภาพเขียนสียุคเดียวกับ โบราณสถานบ้านเชียง ด้วย

อนึ่ง ชื่อที่ถูกต้องของธาตุองค์นี้ ควรจะเรียกว่า "ธาตุก่องข้าวน้อย" มากกว่า "พระธาตุก่องข้าวน้อย" เพราะภายในบรรจุอัฐิบุคคลธรรมดา มิใช่เป็นอัฐิ พระบรมสารีริกธาตุ ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เหมือนเช่นพระธาตุ หรือพระบรมธาตุทั่วไป


พระพุทธรูปหน้าสถูปธาตุก่องข้าวน้อย

รูปปั้นบักทองฆ่าแม่


ประชุมพระสังฆาธิการ จังหวัดนครพนม
ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐
ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ