พิธีรดน้ำศพ พระอธิการอ่วม ญาณวีโร
เจ้าอาวาสวัดดอนกลาง บ.ดอนกลาง ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙
ชาตะ ๓ ตุลาคม ๒๔๖๙ มรณะ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวมอายุ ๙๐ ปี


พระอธิการอ่วม ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดดอนกลาง


ประธานสงฆ์ พระครูสุนันท์ธรรมสถิต
เจ้าคณะอำเภอปลาปาก เจ้าอาวาสวัดคณิศรธรรมิการาม


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ) เจ้าคณะตำบลมหาชัย เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่
บ.ห้วยไหล่ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระมหาเสถียร สถิรธัมโม
เจ้าอาวาสวัดวังยาง บ.วังยาง ต.ปลาปาก จ.นครพนม


พระครูสุนันท์ธรรมสถิต, พระครูภาวนาสุตาภรณ์,
พระมหากังวาฬไพ สิริจันโท รองเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย
พระมหาเสถียร สถิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดวังยาง


พิธีขอขมาศพ พระอธิการอ่วม ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดดอนกลาง

กำหนดการ งานฌาปนกิจศพ พระอธิการอ่วม ญาณวีโร

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ