บวชเข้าพรรษา วัดป่ามหาชัย ปี ๕๙
นาค อภินันท์ สานุศิษย์ เข้าบรรพชาอุปสมบท
วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ อุโบสถ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
โดยมี พระครูศรีธรรมากร เป็นพระอุปัชฌาย์ (เจ้าคณะตำบลมหาชัย)
พระมหากังวาฬไพ สิริจันโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (รองเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย)
พระมหานิรันดร์ อาจารสัมปันโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ วัดธาตุมหาชัย


บวชเข้าพรรษา วัดป่ามหาชัย ๕๙

  
นาคอภินันท์ สานุศิษย์, นางดรุณี สานุศิษย์


พระครูศรีธรรมากร พระอุปัชฌาย์ มอบผ้าไตรแก่นาค

  
นางดรุณี สานุศิษย์ มอบบาตร


พระมหากังวาฬไพ สิริจันโท พระกรรมวาจาจารย์

   
พระอภินันท์ ธีรปัญโญ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ