พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
พิธีเทหล่อ
พิธีถวาย
พิธีฉลองสมโภชน์


พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล


พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล


พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล


ลานธรรม ธรรมชาติ


พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล