วัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม) ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี ๒๕๕๓


พิธีมอบพัดและเกียรติบัตร สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น


พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม, พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

พศ.ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 83 แห่ง ปี 53

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2553
ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ศาลาปฎิบัติธรรมที่ วิทยากร บุคคลากร
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ เพื่อยกย่องเป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา ประจำปี 2553

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว มีสำนักปฎิบัติธรรมฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น จำนวน 83 แห่ง
เป็นมหานิกาย 75 แห่ง ธรรมยุต 8 แห่ง ดังนี้

 • วัดแก้วโกรวาราม  ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่
 • วัดประยุรวงศาวาส  แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • วัดพิชยญาติการาม  แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
 • วัดนาคปรก  แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • วัดดุสิดาราม  แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • วัดทุ่งลาดหญ้า  ต.ลาดหญ้า อ.เมือง กาญจนบุรี
 • วัดท่าขนุน  ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
 • วัดอรัญญิกาเสนานิคม  ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
 • วัดโพนวิมาน ( วัดป่าพุทธบุตร) ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)
 • วัดไทรงาม  ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม กำแพงเพชร
 • วัดเกาะแก้ว  ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง ขอนแก่น
 • วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น
 • วัดใหม่  ต.ตลาด อ.เมือง จันทบุรี
 • วัดบึงกระจับ  ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
 • วัดนอก  ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง ชลบุรี
 • วัดไผ่ล้อม  ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา ชัยนาท
 • วัดชัยภูมิพิทักษ์ ( ผาเกิ้ง) ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
 • วัดเอราวัณ ( วัดป่าสุคะโต) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 • วัดถ้ำขวัญเมือง  ต.นาโพธิ์ อ.สวี ชุมพร (ธรรมยุต)
 • วัดถ้ำผาจม  ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย
 • วัดมงคลธรรมกายาราม  ต.โป่งงาม อ.แม่สาย เชียงราย
 • วัดร่ำเปิง ( วัดตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วัดป่าดาราภิรมย์  ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ (ธรรมยุต)
 • วัดสุวรรณมงคล  ต.หนองโสน อ.เมือง ตราด
 • วัดโพธิคุณ  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก
 • วัดสมบูรณ์สามัคคี  ต.เขาพระ อ.เมือง นครนายก
 • วัดวังตะกู  ต.วังตะกู อ.เมือง นครปฐม
 • วัดป่ามหาชัย  ต.มหาชัย อ.ปลาปาก นครพนม
 • วัดพระธาตุพนม  ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม นครพนม
 • วัดนิคมผัง ๑๖  หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
 • วัดป่าสาลวัน  ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา (ธรรมยุต)
 • วัดชายนา  ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช
 • วัดศรีกัลยาณนิคม  ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ นครสวรรค์
 • วัดละหาร  ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี
 • วัดบางไผ่  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี
 • วัดน้ำขาวยะกา  ต.แว้ง อ.แว้ง นราธิวาส
 • วัดป่าสตึกพัฒนา  ต.นิคม อ.สตึก บุรีรัมย์ (ธรรมยุต)
 • วัดเขียนเขต  ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
 • วัดธรรมรังสี  ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 • วัดบางกระเบา  ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
 • วัดป่าฝาง  ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว พะเยา
 • วัดพิกุลทอง  ต.ชมวง อ.ควนขนุน พัทลุง
 • วัดโพธิ์ประทับช้าง  ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
 • วัดสันติวัน  ต.บึงพระ อ.เมือง พิษณุโลก
 • วัดกำแพงแลง  ต.ท่าราบ อ.เมือง เพชรบุรี
 • วัดประชานิมิต  ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
 • วัดดอนมูล  ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น แพร่
 • วัดอนุภาคกฤษฎาราม  ต.กะทู้ อ.กะทู้ ภูเก็ต
 • วัดทัพป่าจิก  ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
 • วัดนิคมเกษตร  ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร  ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ยโสธร (ธรรมยุต)
 • วัดคูหาภิมุข  ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา
 • วัดอโสกวนาราม  ต.โพธิ์สัย อ.ศรึสมเด็จ ร้อยเอ็ด
 • วัดตโปทาราม  ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง ระนอง
 • วัดพลงช้างเผือก  ต.ทางเกวียน อ.แกลง ระยอง
 • วัดนาหนอง  ต.ดอนแร่ อ.เมือง ราชบุรี
 • วัดพีระภูมาราม  ต.โคกตูม อ.เมือง ลพบุรี (ธรรมยุต)
 • วัดศรีบุญเรือง  ต.ชมพู* อ.เมือง ลำปาง
 • วัดพระพุทธบาทตากผ้า  ต.มะกอก อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วัดศรีอุดมวงศ์  ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง เลย
 • วัดศรีมงคล  ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด ศรีสะเกษ
 • วัดพุทธโมกข์  ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว สกลนคร
 • วัดป่ากันตพงษ์  ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง สงขลา
 • วัดแพรกษา  ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ
 • วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส  ต.ท่าคา อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
 • วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
 • วัดเกตุมดีศรีวราราม  ต.บางโทรัด อ.เมือง สมุทรสาคร
 • วัดศาลาลำดวน  ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง สระแก้ว
 • วัดศรีบุรีรตนาราม  ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี
 • วัดพระนอนจักรสีห์  ต.จักรสีห์ อ.เมือง สิงห์บุรี
 • วัดพระพายหลวง  ต.เมืองเก่า อ.เมือง สุโขทัย
 • วัดไทรงามธรรมธราราม  ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง สุพรรณบุรี
 • วัดบูรพาราม  ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ (ธรรมยุต)
 • วัดเนินพระเนาวนาราม  ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง หนองคาย
 • วัดป่ากกค้อ  ต.นากลาง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
 • วัดใหญ่ชัยมงคล  ต.คลองสวนพลู อ.อยุธยา อยุธยา
 • วัดพนัญเชิง  ต.กะมัง อ.อยุธยา อยุธยา
 • วัดโคกทอง  ต.กุฎี อ.ผักไห่ อยุธยา
 • วัดอำนาจ  ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
 • วัดโพธิ์ชัยศรี  ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ อุดรธานี
 • วัดหนองจิกยาว  ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน อุทัยธานี
 • วัดมงคลโกวิทาราม  ต.ปทุม อ.เมือง อุบลราชธานี

* ตั้งอยู่ที่ตำบลสบตุ๋ย แต่การปกครองคณะสงฆ์ขึ้นกับตำบลชมพู เขต 2

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา จะเข้าพิธีรับมอบพัดจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 23 กันยายน 2553 ที่วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

http://www.sptcenter.org