โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม