โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา