อธิบดีกรมการศาสนา นายสด แดงเอียด และรองอธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะ
ถวายผ้าไตรแก่คณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒