ศาลาอุโบสถ(เป็นทั้งศาลาการเปรียญ และอุโบสถ)
วางศิลาฤกษ์โดย พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓-๒๕๕๓ รวม ๑๐ ปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๘ , ๕๓๐ , ๐๐๐ บ.(แปดล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)


คุณวรุณี อรุณรัศมีโชติ
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย


คุณกรรณภว์ ธนภรรควิน
จุดเทียนส่องธรรม


เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
แสดงพระธรรมเทศนา๑กัณฑ์


สาธุชนร่วมงานผูกพัทธสีมาศาลาอุโบสถวัดป่ามหาชัย


สาธุชนร่วมงานผูกพัทธสีมาศาลาอุโบสถวัดป่ามหาชัย


สาธุชนร่วมงานผูกพัทธสีมาศาลาอุโบสถวัดป่ามหาชัย


สาธุชนร่วมงานผูกพัทธสีมาศาลาอุโบสถวัดป่ามหาชัย


รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
อ่านพระราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานวิสุงคามสีมา


คุณกรรณภว์ ธนภรรคภวิน คุณยาใจ ธนภรรคภวิน
คุณวรุณี อรุณรัศมีโชติ
ร่วมกันถวายศาลาอุโบสถวัดป่ามหาชัย

  


คุณวรุณี อรุณรัศมีโชติ พร้อมคณะ
ร่วมกันตัดลูกนิมิต

  
คุณกรรณภว์ ธนภรรคภวิน   คุณยาใจ ธนภรรคภวิน
มีความดีใจ ที่ได้ร่วมงานผูกพัทธสีมา วัดป่ามหาชัย

ขออนุโมทนา  คุณกรรณภว์ ธนภรรคภวิน    ได้ นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัยและคณะสงฆ์จำนวน ๒๐ รูป
เดินทางไปอินเดีย-เนบาล


คุณศรีจริง สีลเดช คุณชัยยุทธ สีลเดช
ร้านดวงดีจริง ( จังหวัดมุกดาหาร)ศิษย์หลวงปู่คำพันธ์โฆสปัญโญ) 


ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาสกลนคร(ลูกศิษย์หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)


พ.ท.ประสาน พันธุ์เจริญ และคณะ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช(ลูกศิษย์หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ไวยาวัจจกรวัดป่ามหาชัย
นายคันธนาม อินราช ได้นำชาวบ้านถาวรสร้างกุฏิหลังแรกถวายวัดป่ามหาชัย