พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศรีสุริยะประเทืองธรรมจึงอุปถัมภ์