บรรยายพิเศษเรื่อง"หลักธรรมของสตรี"จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย