โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม


โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม
โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม โรงเรียนบ้านวังม่วง โรงเรียนบ้านนกเหาะ โรงเรียนบ้านมหาชัย


ทีมงาน พระวิทยากร วัดป่ามหาชัย


คณะครู โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม โรงเรียนบ้านวังม่วง โรงเรียนบ้านนกเหาะ โรงเรียนบ้านมหาชัย


โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม โรงเรียนบ้านวังม่วง โรงเรียนบ้านนกเหาะ โรงเรียนบ้านมหาชัย
จัดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรม

ระหว่างวันที่ ๘ -๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม