พิธีเททองหล่อ พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล

พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล


พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล


พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล


พิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล


พิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล


พิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล


พิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล


พิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล


พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล สร้างถวายโดย นายจึงจุ้งคี้
หน้าตัก ๕๙ นิ้ว ปางสมาธิเพชร ประดิษฐานไว้ ณ วัดป่ามหาชัย
วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓