คณะอุบาสิกาผู้ถืออุโบสถศีล
ช่วงเข้าพรรษา ประชาชนทั่วไป ๒๕-๔๐ คน
สวดมนต์ ภาวนา ฟังธรรม  ประจำปี ๒๕๕๓