โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น หมู่ที่ 2 บ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000