พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ) เจ้าคณะตำบลมหาชัย
ประธานฝ่ายฆราวาส นางพิชญ์สินี ปาพรหม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอปลาปาก
ในวันที่๘มกราคมพุทธศักราช๒๕๕๖


คุณพิชญ์สินี ปาพรหม


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล


พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ)
เจ้าคณะตำบลมหาชัย เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยไหล่ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล

  
พิธีเทหล่อ พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล

  


คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธุ์