กิจกรรม วันออกพรรษา หรือวันมหาปวารณา
ในเขตตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


คณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย ร่วมปวารณาวันออกพรรษ ที่วัดธาตุมหาชัย


ภาคเช้าคณะอุบาสกอุบาสิกา ทำบุญตักบาตร


ภาคค่ำ คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ไหว้ปฏิบัติธรรม


วันออกพรรษา วัดป่ามหาชัย