พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล


พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล

   

  

       

   

  

  

  
นางพิชญ์สินี ปาพรหม
ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอปลาปาก

     

  

   

  

  

     


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอปลาปาก