ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอปลาปาก
ได้จัดกิจกรรม โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม