กฐินสามัคคี โดยการนำของ นายมาลัย ลมออน
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงาน ภาค ๒
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๖
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


นายมาลัย ลมออน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงาน ภาค ๒