พิธีถวาย พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ) เจ้าคณะตำบลมหาชัย
ประธานฝ่ายฆราวาส นางพิชญ์สินี ปาพรหม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอปลาปาก ถวายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

 


พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ)
เจ้าคณะตำบลมหาชัย เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยไหล่ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


นางพิชญ์สินี ปาพรหม


นางพิชญ์สินี ปาพรหม

ห้องบันทึกเสียงธรรม