ค่ายธรรมะ ก่อนจบพบพระ
โรงเรียนโคกสว่างประชาสันต์ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ ๕ -๗มีนาคม๒๕๕๗