โรงเรียนพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เข้าค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗