โรงเรียนพัชรกิติยาภา๑นครพนม รุ่น ๒
ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มีนคม ๒๕๕๗