สำนักงานสาธารณสุขนครพนม ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพนม
ปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๘


เข้าวัด

พิธีเปิดปฐมนิเทศ

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์

กิจกรรมสร้างความสามัคคี

ฟังการบรรยายธรรม

สวดมนต์ไหว้พระ

ฝึกสติเจริญสมาธิ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด

เวทีคนกล้าคิด

กิจกรรมเดินธุดงค์

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

กิจกรรมกตัญญู

ธรรมะ ธรรมชาติ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมเพื่อน

กิจกรรมตักบาตร

กิจกรรมไหว้ครูอาจารย์

เปิดใจพุทธบุตร

พิธีปิด

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก