งานปฏิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชา วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


งานปฏิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชา วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


งานปฏิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชา วัดป่านาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม