วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม
จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘