พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต-ทพ.หญิง พรรณรัตน์ มนปราณีต
และคณะจากจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญ ที่วัดป่ามหาชัย