ผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างที่พักนักปฏิบัติธรรม
โดย คณะคุณครูอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๕๘
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม