ชาวบ้านตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


ทำบุญทอดต้นกัณฑ์
ชาวบ้านกุตาไก้ หมู่ ๔ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม