วันออกพรรษา วัดป่ามหาชัย ปี ๒๕๕๘

   

  

   
วันออกพรรษา วัดป่ามหาชัย ปี ๒๕๕๘
เป็นประเพณีของทุกปี ในเทศกาลวันออกพรรษา ภาคเช้าพระสงฆ์ในเขตตำบลมหาชัย
ร่วมกันปวารณาออกพรรษา ณ อุโบสถ วัดธาตุมหาชัย ปีนี้มีพระสงฆ์ร่วมปวารณา ๓๔ รูป
คณะอุบาสกอุบาสิกา ร่วมกันตักบาตรทำบุญ ตอนเย็นร่วมกันสมาทานศีล สวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา
ร่วมกันเวียนเทียนรอบอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชา