คณะกฐินสามัคคี ปี ๒๕๕๘
โดยการนำของ นายผล สังข์สน นางเทพนม สังข์สน นางสาวเสาวลักษ์ สังข์สน (นายวรศักดิ์ สังข์สน)


โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


นักอ่าน ปลายฟ้า จากอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


คณะจากโรงพยาบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม


คณะกฐินสามัคคี แม่สีทา เสนาช่วย
พร้อมลูกหลาน และชาวบ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


บุญกฐินสามัคคี วัดป่ามหาชัย ปี ๒๕๕๘