พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
 
ประวัติ
ชื่อเต็ม
พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
ศิลปะ
ปางสมาธิเพชร  ศิลปะรัตนโกสินทร์
หน้าตัก
หน้าตัก ๕๙ นิ้ว  กว้าง  ๒๐๕ ซ.ม   สูง  ๒๖๕  ซ.ม
วัสดุ 
ทองสำริด
สถานที่ประดิษฐาน
วัดป่ามหาชัย  นครพนม
   
พิธีเททองหล่อ
วัน-เดือน-ปี 
เสาร์ที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๓
ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑ ปีขาล จ.ศ.๑๓๗๒ ค.ศ.๒๐๑๐
 
เวลา ๐๙.๐๙ น.
สถานที่
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประธานสงฆ์
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ประธานในการสร้าง
นายจึงจุ้งคี้
   
พิธีถวาย
วัน-เดือน-ปี
จันทร์ ที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๕๔
ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๒ ปีขาล จ.ศ.๑๓๗๒ ค.ศ.๒๐๑๑
เวลา ๑๐.๐๙ น.
ประธานสงฆ์
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ประธานฝ่ายฆราวาส
นายจึงจุ้งคี้้
ประดิษฐาน
ณ อาคารพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร
   
   
   
     

พิธีถวายสถานีวิทยุเสียงธรรม วัดป่ามหาชัย พิธีหล่อพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล พิธีถวายอาคารพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
พระพุทธโลกวิทูมหาศรีสุริยะมงคล พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล